Kompetensområden


Våra uppdrag omfattar bl a följande kompetensområden:

  • Processorientering
  • Lean
  • Six Sigma
  • Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Ständiga förbättringar
  • Mätetal, balanserade styrkort och målstyrning
  • Organisationsutveckling
  • Kvalitetsmetoder