Lönsamt förbättringsarbete


Att etablera ett lönsamt bestående förbättringsarbete hos våra kunder är vår drivkraft. Vi tror inte lösningen ligger i att införa den senaste managementmetoden.  Istället tror vi på att använda metoderna som värdefulla medel i arbetet att etablera grunderna i ett lönsamt förbättringsarbete.

Grunden för allt förbättrande kommer från ledningens och medarbetarnas inre drivkraft att hela tiden förbättra förmågan att tillgodose kundernas verkliga behov. Att endast ha viljan räcker dock inte. Yttre drivkraft genom bra feedback (återkoppling genom tydliga mål och regelbunden uppföljning) på hur väl man lyckas är en annan central komponent. Vidare krävs förbättringsmotorer, d v s effektiva former för hur man gör verklighet av förbättringsidéer. Slutligen är stabil grund med ledningssystem och processägarskap en förutsättning för att uppnådda förbättringar blir bestående.