Medarbetare


Olof Rentzhog
070-886 48 94
olof.rentzhog@qraft.org

Mikael Edin
070-229 07 92
mikael.edin@qraft.org

 • Civilingenjör och teknisk licentiat
 • Kvalitetschef och ledningsgruppsmedlem
  • Solectron
  • Nordviror
 • Konsult: processorientering, kvalitet, organisation
  • Flyt Organisationsutveckling
  • Syncron Management AB
 • Författare av ”Processorientering – en grund för morgondagens organisationer”
  • Finns på svenska, engelska, danska och serbokroatiska
 • Ofta anlitad föredragshållare inom processområdet

 • Högskoleingenjör (bygg, träindustri)
 • Avdelnings-/kvalitetsansvarig Jämtlamell
 • Projektledare SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling)
  • Projektledare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2000
  • Utbildare kundorienterad verksamhetsutveckling
 • Kvalitetschef Operations Solectron
 • Styrelseledamot SFK (Svenska förbundet för kvalitet)