Tjänster


Vi vill vara en QRAFT i er strävan mot ett förbättringsarbete i världsklass.
Detta genom bland annat:
  • Strategiskt stöd att skapa rätt förutsättningar
  • Inspiration och kompetensutveckling
  • Stöd under genomförandet och ibland även själva driva delar av det

Utgångspunkten är hela tiden att förbättringsarbete skall vara lönsamt. Detta innebär dock inget ensidigt fokus på kostnader. Istället handlar det om att i varje förbättrad process kunna uppvisa mätbara resultat som påvisar såväl nöjdare kunder och medarbetare som sänkta kostnader. Alla dessa är kopplade till verksamhetens lönsamhet.